Avís Legal

 

0. OBJECTE i acceptació

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.sabat.es (en endavant, WEB), del qual és titular LLIGATS Metàl·lics SL (en endavant, EL propietari DEL WEB).

La navegació pel lloc web del propietari DEL WEB atribueix la condició d’usuari del Mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que puc patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL propietari DEL WEB o davant tercers, de qualssevol danys i perjudicis que feia olor causar com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligacions.

 

1. Identificacions i COMUNICACIONS

El propietari DEL WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seva denominació social és: LLIGATS metàl • lics SL
El seu CIF és: B60931052
El seu domicili social és a: SANT ANTONI 135-08770 – SANT SADURNÍ D’ANOIA – BARCELONA
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28569, Full 140411, Foli 0160, Inscripció 1 ª.
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a suport disposició diferents medios de contacte que detallem a continuació:
Tel: 938910883
Fax: 93 891 21 14
Email: lligats@sabat.es
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL propietari DEL WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, Quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. Condicions d’accés i UTILITZACIÓ

El lloc web i suspensió Serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, L’propietari DEL WEB condiciona la utilització d’alguns dels Serveis oferts en suport web al previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL propietari DEL WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es va comprometre expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL propietari DEL WEB ia no utilitzar per, entre altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei oa l’ordre públic.
b) introducció en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interromput o generin errors o Danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL propietari DEL WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’Accés d’Altres usuaris al lloc web i suspensió Serveis mitjançant el consum Massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL propietari DEL WEB presta suspensió Serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics d’EL propietari DEL WEB o de tercers i, en suport cas, Extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel • lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL propietari DEL WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o Això resulti legalment permès.
g) Demanar dades amb Finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense suport sol·licitud o consentiment.
Tots els Continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com suport disseny gràfic i codis font, constituent una obra la propietat Pertany a EL propietari DEL WEB, sinó que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels Drets d’Explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament Necessari pel correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web puc visualitzar els Continguts i efectuar, en suport cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no Siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal • len en servidors connectats a xarxes, ni Siguin objectiu d’ cap tipus d’explotacions.

Així mateix, Totes les marques, números comercials o signes distintius de qualsevol classe que aparec en el lloc web són propietat d’EL propietari DEL WEB, sinó que puc entendre que l’ús o Access al Mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.
La distribució, modificacions, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre actora no Haia Sidó expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

El Establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL propietari DEL WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’EL propietari DEL WEB de suspensió continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin ESTABLEC un hiperenllaç prèviament hauria sol • licitar Autorización por escrits a EL propietari DEL WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici de la Mare lloc web, així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL propietari DEL WEB, o incloure continguts il • lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

L’propietari DEL WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests.

 

3. Exclusions de GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’Accés a tots els continguts, ni suport exhaustivitat, correccions, vigència o actualitat, ni suport idoneïtat o utilitat per a un Objectiu específic.

L’propietari DEL WEB exclou, ta On permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que hagi accedida a través del lloc web o dels serveis que oferia.
b) La presència de virus o d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, ia tall d’exemple, EL propietari DEL WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren Drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il • lícita.
Així mateix, EL propietari DEL WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per nostre webmaster. La funció dels links que aparec en aquesta web es exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’Altres Fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. L’propietari DEL WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels Llocs enllaçats, ni suggereix, convida o Recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingudes. L’propietari DEL WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan necessitem obtenir informacions por suport part, sempre li sol • licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual es responsable EL propietari DEL WEB. Aquesta Entitat tractarà les dades de forma confidencial i

exclusivament amb la Finalitat de oferia els Serveis sol • licitats, amb Totes les Garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

L’propietari DEL WEB es va comprometre a no CEDIR, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense suport aprovació expressa.
Així mateix, LLIGATS metàl • lics S.L. cancel • larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a suport Finalitat de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
L’usuari podrà revocar el consentiment prestació i exercir els drets d’accés, rectificacions, cancel • lació i oposició dirigint-se al domicili social de LLIGATS metàl·lics SL, situat en SANT ANTONI MARIA 135-08770 SANT SADURNÍ DE ANOIA – BARCELONA, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

L’propietari DEL WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i demés normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puc causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
L’propietari DEL WEB podrà utilitzar cookies Durant la prestació de serveis del lloc web. Les galetes són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar suport programa navegador de manera que s’impedeix la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar nostre lloc web a través d’enllaços a pàgines web no pertanyents a La nostra Entitat, EL propietari DEL WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin Magatzems a l’ordinador de l’ usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi solicitado recibir.Si prefereix no Rebre aquests Missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir suport Dret de cancel • lació i renúncia a la recepció d’aquests Missatges en conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

5. PROCEDIMENT EN CAS DE realització d’ACTIVITATS DE CARÀCTER il·lícits

En el cas que qualsevol usuari o 1/3 consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il • lícits de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a EL propietari DEL WEB identificant degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota suport responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del propietari DEL WEB, serà d’aplicacions la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, planes, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constituent l’única instrument que dóna fe de suport autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web hauria d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

 

Top