El director general respon

/El director general respon
El director general respon2019-02-20T12:58:28+00:00

El director general respon

Benvolguts/des clients/es:

Amb caràcter institucional poso a la seva disposició aquest mitjà per a que vostès em facin arribar directament la seva opinió o suggeriments d’interès general o particular, relacionats amb la prestació del servei i l’activitat de l’empresa.

Els recordo que per a qüestions relacionades amb el contracte de subministrament, s’han de dirigir a Gestions i tràmits, dins la seva Oficina Virtual d’aquesta web, i per a plantejar consultes, reclamacions o comentaris s’han de dirigir Comunicació/contacti amb nosaltres.

Mantindrem la més absoluta confidencialitat i em comprometo a donar-los resposta ja sigui personalment o a través dels meus col·laboradors.

Els escrits que m’adrecin, han de portar les dades personals del seu autor/a i el número de contracte.

Ben cordialment,

Carles Casas
Director General

Num contracte:

Nom i Cognoms:

Telèfon (Preferiblement que sigui un mòbil):

Direcció:

Codi Postal:

Població:

E-mail:

Comentaris:

Als efectes de la llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, MINA PÚBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, SA informa al CLIENT de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal del que n’és responsable aquesta Societat, amb la finalitat de realitzar la gestió contractual amb el CLIENT. El CLIENT pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per aquesta Societat dirigint-se a la mateixa.